Çeşme’de RES Olmaz!

NEDEN OLMAZ?

Arkada görülen tepelere en az 40 adet, yüksekliği 140 metre olan rüzgar türbini inşaatı planlanıyor

Çeşme’nin arka planda görülen tepelerine en az 40 adet, yüksekliği 140 metre ve çalıştığında gürültüsü 105db’yi bulan rüzgar türbini inşaatı, kanunları ve doğayı hiçe sayarak planlanmaya devam ediyor.

Doğası, iklimi, turistik ve tarımsal özellikleriyle Ege’nin incisi Çeşme’de, aşağıda okuyacağınız toplumsal, sağlık, hukuk, çevresel ve ekonomik etkileri nedenlerden dolayı, Yarımada’nın rüzgar enerji santralleri, türbinleri ve elektrik kablolarıyla doldurulması düşünülemez.

 • Rüzgar Enerji Santrallerin (RES) Çeşme’de planlandığı bölgeler, Yarımada’nın tam ortasında, Çeşme’nin merkezinde ve yerleşim alanlarındadır. 5 farklı yatırımcının RES ve nakil hatları ile birlikte Yarımadanın 1/3’ünün kablolar ve türbinlerle doldurulması kabul edilemez.
 • Antidemokratik ve hukuk dışı uygulamalarla, halkın karşısında olduğu projeleri hayata geçirmek son derece yanlış bir yaklaşımdır.
 • Çeşme gibi Türkiye’nin en önemli turistik ilçesinin ortasında dönümlerce araziyi santrallere ayırmak tarihi ve kabul edilemez bir hatadır. İnsan sağlığı hiçe sayılarak, en güzel manzaralar türbinlerle doldurulmamalıdır.

Sağlık Açısından Nedenler

 • Rüzgar türbinlerin evlere, okullara olan uzaklığının 200 m.ye indiği bölgeler bulunmaktadır.
 • RES’lerin bu mesafelerde insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri vardır. ‘RES Sendromu’ olarak bilinen sinir sistemi hasarlarına yol açmaktadır. Vertigo, baş dönmesi, bulantı, kulak çınlaması, uyku bozukluğu vs. türbülans etkisinin yarattığı semptomların yanında, orta ve yüksek gerilim hatlarının bölgede yaratacağı manyetik etkinin kan kanserini arttırdığına yönelik bilimsel araştırmalar mevcuttur ve çalışılmaya devam edilmektedir.

Hukuki ve Demokratik Nedenler

 • RES projeler demokratik olmayan koşullarda gerçekleştirilmekte, halka bilgi verilmemekte ve görüşü alınmamakta ve acele kamulaştırma adı altında, koruma alanları, özel mülkiyetler ve halka ait olan hazine arazileri ile birlikte oldukça büyük alanlar özelleştirilmektedir.
 • Santrali meydana getiren onlarca türbinin bölgeye, canlılara ve insanlara olan etkisinin değerlendirilmesi gerekirken, Çevresel Etki Değerlendirmesi analizlerinden kapsam dışı bırakılarak, kümülatif etki değerlendirmesinin hukuki gereği uygulanmamaktadır.
 • RES alanları büyük ölçüde 1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak tanımlanan, mutlak koruma bölgesi ve yapı yasağı olan bölgelerdir.
 • Yatırımcı şirketlerin oldukça küçük sayılabilecek miktarlarda elektrik enerjisi üretip devlete satması, kamu yararı kabul edilip bu projelerin tek geçerli sebebi olamaz.

Ekonomik Nedenler

 • Çeşme Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Ülkeye büyük ekonomik katkı sağlar. Bu durum Çeşme turizmini olumsuz etkileyecek çok önemli bir konudur, göz ardı edilmemelidir. RES projelerin alternatif yer seçimleri ile ekonomik karşılaştırmaları yapılmamaktadır.
 • Çeşme’nin yerel ekonomisine hiç katkısı bulunmamakta, istihdam yaratmamaktadır.
 • Ülkenin tüm RES potansiyeli olan bölgeleri kullanılsa dahi, ülke ihtiyacının yalnızca %2.4’ü oranında enerji eldesi sağlanabilir. Nitekim tüm Çeşme Yarımadası’ndan üretilecek enerji miktarı görece çok düşük olmasına rağmen kaybedilecekler çok daha fazladır. Bu durumda Çeşme’nin turizm ve tarım potansiyeline büyük bir zarar verilmiş olacaktır. Kaldı ki bu durumun ekonomik etkisi hesaplanmamıştır ve kamu zararı yaratılmaktadır.
 • Acele kamulaştırma yoluyla el konulmaya çalışılan özel mülkiyetler değerinin çok altında satılarak ve taşınmazların kalan kısmının tüm değerini yitirmesiyle birlikte binlerce dönüm arazi tarımsal ve ekonomik değerini kaybetmektedir.

Doğa İle İlgili Nedenler

 • RES alanları büyük ölçüde 1. ve 2. Derece doğal sit alanı olarak tanımlanan, mutlak koruma bölgesi ve yapı yasağı olan bölgelerdir. Doğal ve ekonomik öneme sahip endemik türlerin yanı sıra, kuş göç yolları üzerinde bulunmaktadır.
 • 50-60 tane türbin rüzgarın hızını keserek ve yönünü değiştirerek Çeşme’nin mikroiklim yapısını değiştirecek ve tüm iklimsel özelliklerinin kaybolmasına/değişmesine neden olacaktır. Bu da sakız, üzüm, kavun gibi özel ürünlerin yok olmasına sebep olacaktır.
 • Tozlaşmayı sağlayan arıların türbin bölgelerinden uzaklaştığı bilinmektedir. Bu etki Çeşme’nin bitki örtüsü için telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olacaktır.
 • RES’in kurulum aşamasında tüm doğa kilometrelerce kazınarak yok edilmekte, ortaya çıkan toz bölgedeki tüm canlıların üzerini kaplamakta ve ölümüne neden olmaktadır.
ABK firmasının kanunsuzca inşaatına devam ettiği 4 No'lu türbin'den Güzel Çeşme manzarası

ABK firmasının inşaatına devam ettiği 4 No’lu türbin’den güzel Ilıca manzarası.