Hakkımızda

cesme-panorama

Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu, hergün rahatça oturduğumuz koltuğumuzdan kalkıp, izlediğimiz ve olumsuz etkilerini yaşadığımız ve büyük olasılıkla eleştirdiğimiz ekolojik ve sosyal gelişmelere karşı sorumluluk hisseden kişi ve kuruluşların oluşturduğu bir düşünce ve eylem birliğidir. Çevre ve insanı ilgilendiren konular iktidarlara, belediyelere teslim edilemeyecek kadar önemlidir.

Platform, ilgi alanını oluşturan konularda farkındalık yaratarak, yerel halkın direk katılımı ile bilgilenme ve kendini ifade etme haklarını kullanacakları bir forum alanını oluşturur.

İlgi alanını oluşturan başlıklar:

  1. Çeşme’nin emsalsiz doğasının korunması ve gelecek kuşaklara iletilmesi,
  2. Geleneksel kültür ve yaşamın sürdürülebilmesini bugünün ihtiyaçları ile bağdaştıracak şehircilik uygulamaları (imar, tarihi çevre, atık ve çöplerin ayrıştırılması, sokak hayvanları, enerji, ulaşım ve yollar gibi)
  3. Çevreye ve yerel kültüre saygılı, sürdürülebilir turizm projeleri
  4. İmar izinleri ve inşaat ruhsatlarının doğal orman ve makiliklerden, tarım ve hayvancılık alanlarından ve kıyı- sahil şeritlerinden uzak yerlere verilmesi
  5. Deniz ve kıyı şeridini oluşturan kumsal ve kayalıklar ile bu alanlara uyum sağlamış nadide bitki ve hayvan türlerinin korunması
  6. Geleneksel lezettlere sahip çıkarken bu lezettleri oluşturan doğal otları içeren kırları korumak, ata tohumları ile ekolojik tarım uygulamalarını desteklemek ve üreticilerin haklarının ve refah düzeylerinin korunmasına yol açmak

Çeşme’ye ve güzelliklerine siz de sahip çıkmak istiyorsanız, vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçiniz.