Tarih

cesme-castle-hero

Ege denizi sahillerinin bilinen tarihi, bin yıllardır Anadolu ile bugün Yunanistan olarak bilinen topraklar ve Akdeniz kıyıları arasında gidip, gelen halkların hikayesinden oluşmuştur. Çeşme Yarımadası da tüm bu yıllara şahit olmuştur.
Son yıllarda yapılan çalışmalara göre yarımadada insan yerleşimleri günümüzden 9000 sene öncesine kadar yayılır, kıyı Ege’de Neolitik yerleşimlerin M.Ö. VII. binyılın ilk yarısında ortaya çıktığını ve yerleşimlere M.Ö. VI. binyılın ikinci çeyreğine kadar yerleşildiğini işaret eder.
Çeşme yarımadasında bilinen neolitik yerleşimleri Urla, Kuşçular köyü’ne 2km uzaklıktaki Çakallar Tepesi ve Barbaros köyü Tepeüstü höyükleridir.Benzer bir yerleşimin yüzey buluntularına Çeşme ilçesi sınırları içinde de rastlanılmıştır.

MÖ 1100 yıllarında Atina kralının oğullarının liderliğinde gerçekleşen göç ve koloni arayışları sırasında, daha sonraları 12 İyon kentininin birliğini oluşturacak yerleşimler ortaya çıkar. Bu 12 kentten üçü, Teos (Seferihisar), Clazomenea (Urla) ve Erythrai (Ildırı) Çeşme yarımadasında yer alır. Çeşme kasabası ise, o zamanki bilinen adı ile Cyssus kenti, bölgeye hakim kuzeyli ve güneyli rüzgarlardan korunan iyi bir liman olduğundan yarımadanın verimli ovalarının ürünleri buradan bilinen dünyaya dağılır.

Bölgenin MÖ 330’lu yıllarda Büyük İskender tarafından Pers egemenliğinden çıkartılmasından sonra Hellenistik dönem yaşanır. Daha sonra Roma İmparatorluğu ve MS 3. yüzyıldan itibaren Doğu Roma-Bizans dönemlerini yaşayan bölge, MS 10. yüzyıldan itibaren sırası ile Anadolu Selçuklu, Beylik, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı, Anadolu Rumları ile Balkanlar ve Yunanistan’da yaşayan halkların mübadelesine ve nihayet Cumhuriyet dönemlerine şahit olur.