Çeşme İşgal Altında

Enerji üretimi, yenilenebilir olsun ya da olmasın, toplumların faydası için yapılmalıdır. Büyük çaplı yatırım projeleri, sadece yatırımcılarına sağlanacak faydalar üzerine kurulduğu zaman, Çeşme’deki garabet gibi bir durum ile karşıya kalırız. Hızlıca bakalım:

article-five-crooks

  • Çeşme, doğal ortamı, turizm potansiyeli, nüfusunun sağlığı ve genel iyiliği açısından ciddi tehlike altında.
  • Bu tehlike, normalde destekleyeceğimiz Yeşil Enerji ile birlikte geliyor.
  • Yerleşim merkezlerinden uzak ve değerli emlak parsellerinden ve şehirlerimizden ayrı yerlerde yapıldıkları sürece, evet, Yeşil Enerjiyi destekliyoruz.
  • Ama şimdi, Çeşme’nin güzelim tepelerine (ki bunlar küçük kasabamızın her yerinden, hatta Sakız adasından bile gözüküyor) 60 kadar rüzgar türbini yerleştirecek projeler yürütülüyor, ve üretilecek enerjinin toplamı sadece 76MW.
  • Bu türbinlerin inşaatı için yatırımcı firmalara Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu alınması şartından muafiyet sağlanmış durumda, bunu da aslında aynı bölgede inşa edilecek olmasından dolayı büyük bir proje olarak göstermek yerine, 20MW ve altında kapasiteler ile daha fazla sayıda küçük projeye (ve firmalara) bölüştürerek gerçekleştirmiş durumdalar. Ancak, küçük gösterilen projelerin çevreye olan kümülatif etkisini değerlendirmek açık bir zarurettir.
  • Türkiye’nin toplam rüzgar enerjisi üretimi, tüm enerji üretiminde sadece %2’lik bir paya sahip. Bu yüzde iki’lik kısım içinde ise, Çeşme dikkate alınır bir enerji üretimi bile gerçekleşitremeyecek kadar önemsiz bir yatırım alanı oluşturuyor.
  • Buna rağmen, bu rüzgar türbinlerinin yöremize kurulması çevre ve doğal hayat açısından, ekonomi açısından, sağlık, tarım, ve turizm gibi Çeşme için hayati önem taşıyan özellikler açısından geri dönüştüremeyeceğimiz hasarlar oluşturacak. Bunun için sadece yöre halkımızı değil tüm herkesi bilinçlendirmek için çok çalışıyoruz; hukuki durumumuzu ve duruşumuzu güçlendirmek için ulusal ve uluslararası bir farkındalık oluşturmak istiyoruz ve devam eden bu gayri kanuni inşaatların durdurulmasını istiyoruz.

 

Etiketler: