Çeşme, Hak, Hukuk Dur Diyor, Nordex Devam Ediyor!

cesme-adalet-sarayi

Son duruşma dün gerçekleşti

Ocak ayından bu yana devam eden bedel tespit ve tescil davalarının son duruşması 14 Ekim 2014 günü 6. kez görülmüş ve Kasım ayındaki bir başka celseye atılmıştır. Bakanlar Kurulu tarafından alınan ‘Acele Kamulaştırma’ kararı sonrasında, Çeşmeli vatandaşların tapulu tarlaları ile ilgili olarak, EPDK tarafından kamulaştırma prosedürü olarak arazilerin bedelinin belirlenerek hazineye tescili için Ocak ayında Asliye Hukuk Mahkemesinde ‘Bedel Tespit ve Tescil’ davaları açılmıştır.

Özel mülkiyet sahiplerinin büyük kısmı ise acele kamulaştırma kararının ardından yasal süresi içinde karşı davalarını açarak, Çeşme’yi, en önemlisi de Çeşme’nin insanını, doğasını ve iklimsel özelliklerini, canlılarını, toprağını, anayasal hakkını korumak üzere hukuki yollara başvurmuştur.

Bu süreçte, Danıştay 6. Dairenin Acele Kamulaştırma kararı hakkında verdiği Yürütmeyi Durdurma kararları, Kamulaştırma İptali ve Koruma Amaçlı Mevzi İmar Planlarının İptali istemiyle İdare Mahkemesinde açılan davalarda verilmiş Yürütmeyi Durdurma kararı, devam eden Üretim Lisansı İptali davaları, ÇED Kapsam Dışı davaları bulunmaktadır.

giant-terex-crane-01

Geçen zamanda, şirketin üretim lisansı kanunen yok hükmüne düşmüş olup, ÇED kapsam dışı belgesinin de süresi geçmiştir. Yanı sıra 1. Derece doğal sit alanlarında yapımı kanunen mümkün olmayan santralin, yine kanunen diğer projelerle birlikte değerlendirilmesi gereken kümülatif çevresel etkisine bakılmaksızın, üst ölçekli planlara aykırı şekilde ve proje bölgesine özel kamu yararı bulunmamasına karşın Çeşme merkeze kadar inen yapım faaliyetleri ısrarla devam ettirilmiştir.

nordex-equipment-delivered-cesme

Davalar karara bağlanmadığı sürece, araziler özel şahıslara ait olup, üzerinde yapılanlar kanunsuzdur

Bu şartlarda tarlalar hala şahısların tapulu malıdır. Ancak ABK Çeşme RES şirketi, tüm bu kanuni üstünlüğe rağmen çalışmalarını devam ettirmiş, özel mülkiyet haklarını ihlal etmiştir. EPDK’nın yasal olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu Üretim Lisansı İptali sürecini yerine getirmemesi ile birlikte kaçak santral yapımı türbinlerin dikim aşamasına kadar getirilmiştir.

Şu anda topraklarımızda, inşaat ruhsatı dahi olmayan bir projenin işlemleri için Alman Nordex SE firması çalışanları türbinleri dikmek üzere hazır bulunmaktadır.