TOKİ’nin, RES’in Yerleri Yanlış

muhittin dalgıç

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç

GEÇ OLMADAN YANLIŞ UYGULAMALARA DUR DEMELİYİZ

Yarımada halkına ve yerel yönetimlere danışılmadan alınan kararlar ve yapılan planlamalar nedeniyle sıkıntı içinde olduklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, “Yarımadanın sorunu o kadar çok ki. Mahalle sınırları içinde RES, dört katlı TOKİ evleri, su toplama havzasına taş ocağı, en güzel sahillerimizin açığına balık üretim çiftliği olmamalı. Evet konut ihtiyacı var. Ama bu yüksekliklerde, bu bölge mimarisine uygun olmayan konuta ihtiyacı yok. Evet temiz enerjiye ihtiyaç var. Üstelik temiz enerji tanıtım için de çok iyidir dünya standartında. Ama alanları yanlıştır. Konutun da alanı yanlıştır, temiz enerjinin de. Bu bölgedeki tek su kaynaklarını yok edecek taş ocaklarına da kesinlikle karşıyız. Taş ocağına da ihtiyaç vardır ama bölgesinin isabetli belirlenmesi lazım. Bunu da en iyi belirleyecek kurum yerel idaredir, buradaki yaşayan insanlardır” diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ilgili olumsuz bilirkişi raporları olduğunu hatırlatan Muhittin Dalgıç, “Biz bölgenin konuta ihtiyacı yok demiyoruz. Sadece ne şekillerde yapılması veya yapılmaması gerektiğini söylüyoruz. Çeşme’nin, yarımadanın elbette toplu konuta ihtiyacı var. Ama bu şekilde ve bu yerde değil. İlk baştaki aynı düşüncemi devam ettiriyorum. Sizler binanın sövelerini maviye boyayıp, girişine bir cumba yaparak bölge mimarisini yaşatamazsınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir açıklama yaptı ve ‘Biz artık yerel mimari ve yerel malzemeye döneceğiz’ dedi. Biz de bunu söylüyoruz, başka bir şey söylemiyoruz ki. Üstelik bunu yeni de söylemiyoruz, 10 senedir söylüyoruz” dedi.

Planlar yapılırken 30 sene, 50 sene sonra yarımadanın gelişme düzeyinin hesaplanmak zorunluluğu olduğunu ama maalesef bunun yapılmadığını vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, “Bakanlık Rüzgar Enerji Santralleri’nin (RES) önünü açabilecek şekilde yeni bir şey yayınladı. Biz temiz enerjiye de karşı değiliz, aksine destekliyoruz. Ama RES’lerin her alana kurulması gibi bir şey mümkün değil, evlere 500-600 metre yakın bir alanda olmamalı. İlçemizin doğu tarafında (Karaköy civarında) kurulan RES’lerle ilgili hiç kimsenin bir şikayeti yok. Türkiye’de bir başka Çeşme yok ki mahalle sınırları içine RES kurulmaya izin veriliyor. RES’lerle ilgili olarak asıl sorun bakanlıkta. Yatırımcı gidiyor bakanlığa, “Ben bu bölgelerde lisans almak istiyorum” diyor. Sen bakanlık olarak o bölgeyi tahsis etmesen, vermesen, bu sorun daha en başta yaşanmayacak işte. Bunu önce bakanlık veya ilgili kurum vermeyecek. Kurallar baştan konur. İlgili kurum bunun kurallarını koymadığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz” dedi.

Yarımada sakinlerinin bu uygulamalara karşı ortak eylem yapmalarını isteyen Dalgıç şöyle konuştu: “Yarımada sakinleri olarak, daha geç olmadan yanlış uygulamalara dur demeliyiz. Eğer sesimizi Ankara’ya duyuramazsak bölgemiz elden gidecek. STK’lar bir an önce bir araya gelerek eylem planları yapmalılar.”

 

Etiketler: